Πακέτα Σύνδεσης

1minas

Basic 1.1

15

Χρόνος χρήσης 1 Μήνας

 • Basic profil
  ταχύτητα συνδεσης 8Mbps Download /900kbps (/Upload)
3mines

Basic 1.2

40

Χρόνος χρήσης 3 Μήνες

 • Basic profil
  ταχύτητα συνδεσης 8Mbps Download /900kbps (/Upload)
6mines

Basic 1.3

80

Χρόνος χρήσης 6 Μήνες

 • Basic profil
  ταχύτητα συνδεσης 8Mbps Download /900kbps (/Upload)
1etos

Basic 1.4

160

Χρόνος χρήσης 1 Έτος

 • Basic profil
  ταχύτητα συνδεσης 8Mbps Download /900kbps (/Upload)
premium-1-minas

Premium 2.1

25

Χρόνος χρήσης 1 Μήνας

 • Prenium profil
  ταχύτητα συνδεσης 13Mbps Download /1.2Mbps (/Upload)
premium-3-mines

Premium 2.2

70

Χρόνος χρήσης 3 Μήνες

 • Prenium profil
  ταχύτητα συνδεσης 13Mbps Download /1.2Mbps (/Upload)
premium-6-mines

Premium 2.3

135

Χρόνος χρήσης 6 Μήνες

 • Prenium profil
  ταχύτητα συνδεσης 13Mbps Download /1.2Mbps (/Upload)
premium-1-etos

Premium 2.4

270

Χρόνος χρήσης 1 Έτος

 • Prenium profil
  ταχύτητα συνδεσης 13Mbps Download /1.2Mbps (/Upload)